Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2015

3146 935e 500
Reposted fromerial erial vianewworldmap newworldmap
twentyseventh
twentyseventh
Reposted frombluuu bluuu viapunkahontaz punkahontaz

June 23 2015

twentyseventh
1757 d983
Reposted fromfoina foina vialanabanana lanabanana
twentyseventh
Reposted fromkjuik kjuik vialanabanana lanabanana
twentyseventh
Każda osoba, którą spotykasz w życiu, chce Cię nauczyć czegoś bardzo ważnego na Twój temat. Jeśli jesteś w konflikcie z kimkolwiek, bez wątpienia jesteś w konflikcie z jakąś częścią swojej osobowości. Jeśli zauważasz, że w relacjach, jakie nawiązujesz przewija się pewien określony schemat i wzór, lub występuje powtarzający się problem, oznacza to, że lekcja, którą masz do przerobienia jest szczególnie ważna. To nie osoba jest Twoim problemem, ale jej archetyp, który siedzi w Twojej głowie. "Zatem jaki jest Twój mit, mit, w którym naprawdę żyjesz?"
— Carl G. Jung
Reposted fromkonrad konrad viaszydera szydera
twentyseventh
8248 ec34
Reposted fromciarka ciarka viatwice twice
7098 e8c2 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow
twentyseventh
8266 0eae
Reposted fromrol rol viaEtien Etien
twentyseventh
Jest bowiem kilka odmian ciszy; najlepsza jest ta, która zapada z wyboru człowieka, a nie przeciw niemu.
— Dorota Terakowska - Tam gdzie spadają anioły
Reposted fromkonwalia konwalia viaEtien Etien
twentyseventh
Każdy ma w życiu taką osobę, której wybacza wszystko.
— Dokładnie tak.
Reposted frominconsistency inconsistency viaEtien Etien
7084 acc5 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow
7052 7f1b
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow
twentyseventh
Jesteś moim małym cudeńkiem, jak Twój chłopak będzie zjebany, to Cie będę nosił w kieszeni żeby nikt na Ciebie nie nadepnął i nie zrobił nic złego.
— ojejku
Reposted fromMigotliwa Migotliwa viacytaty cytaty
7008 2c65 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow
6999 7284
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow
twentyseventh
twentyseventh
Miłość to coś kompletnego. Jak wszystkie kompletne rzeczy, wymaga ciągłej pracy nad wspieraniem się, nauką, rozumieniem, tolerancją, pomaganiem, zaufaniem, szczerością i wszystkim pomiędzy. Związek, w którym dwójka partnerów dzień w dzień skupia się na podtrzymywaniu ognia namiętności i intymności (szczególnie intymności) potrafi przetrwać więcej, niż jedno życie. O kochających się przez kilka dekad dziadkach potrafią z zaangażowaniem opowiadać wnuki.
— andrzejtucholski.pl
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl